Eurospa


Přesvědčte se, kdo jsme

Provozujeme lázeňský hotel Venus v Karlových Varech od roku 2001 a tak jsme stále ve středu dění oblastí lázeňství a cestovního ruchu.

Chceme být

Spolehlivý, kreativní obchodní partner pro vaše potřeby v oblasti poradenství hotelových, restauračních i léčebných služeb

Proč využít našich služeb

Současná situace v oblasti lázeňství je náročná jak z hlediska znalosti řízení hotelového a lázeňského provozu, řada změn v legislativních podmínkách a stabilitě vývoje zdravotnictví vyvolává nejistoty ovlivňující rozvoj kvality a nabídky služeb i investování v tomto oboru.

Vývoj oboru balneologie a léčení vnitřních chorob (na kterou je zaměřena např. léčba v Karlových Varech) v současné době mění požadavky na rozsah i kvalitu služeb, a díky dokonalejším léčebným postupům a metodám odborného i všeobecného zdravotnictví směřuje od klasické léčebné péče, která zejména po chirurgických zásazích urychlovala následně návrat do aktivního (pracovního) života pacientů, k preventivní léčbě (antistresové pobyty, pohybový aparát, diabetes a redukce nadváhy apod.).

Následkem toho ubývá klasických pacientů, ale přibývá zájemců o léčbu zaměřenou na zlepšení fyzické kondice, psychické zátěže, snížení obezity, wellness programy a programy spojené s kosmetickými zákroky.

Přesto roste poptávka po lázeňských službách a v souvislosti se změnou životního stylu je ochotno stále více lidí investovat do preventivní ochrany a zlepšení svého zdraví.

Stavíme na tradici a dobrém jméně českého lázeňství s využitím jedinečných přírodních zdrojů a zkušeností odborného personálu a genia loci lázeňských míst.

Zaměřujeme se na multikulturní marketing v oblasti lázeňství.

 • provedeme marketingovou studii pro vytipování nejvhodnějších obchodních partnerů
 • provedeme analýzu provozu a zhodnocení metodou swot
 • navrhneme opatření k racionalizaci a zvýšíme ekonomickou výkonnost společnosti
 • navrhneme a nastavíme parametry kvality dle vašich představ a očekávání klientů
 • vyškolíme pracovníky na evropskou úroveň
 • provedeme audit obchodních smluv s vašimi dodavateli
 • navrhneme specializaci objektu a využití jeho silných stránek
 • špičkový servis a kvalita je objektivní podmínkou pro úspěšné provozování hotelových i léčebných služeb

Jsme připraveni splnit vaše očekávání

 • Zvýšit technický standard lázeňského zařízení.
 • Zaměřit pozornost spolupracovníků na vnímání potřeb a plnění očekávání klientů.
 • Pomůžeme vám udržet si stávající a získat nové klienty.

Nabízíme

 • předložíme ucelenou nabídku na řízení Vašeho zařízení formou managment kontraktu
  • odpadne Vám starost o otázky související s legislativními nároky na provoz
  • najdeme, vyškolíme a zapracujeme zaměstnance, budeme trvale pečovat o trénování vedoucích pracovníků i jejich týmů
  • navážeme obchodní smlouvy podporující vytěžování kapacit zařízení
  • fee za managment se vypočítává z tržeb
  • doba kontraktu je věcí dohody a není omezená účetním, nebo kalendářním obdobím
 • zpracujeme návrh smluvních a ekonomických podmínek pro nájem Vašeho zařízení
  • výše nájmu je pevně stanovená a rizika nenaplnění objemů výkonů přebírá naše strana
  • nájem je stanoven na dobu určitou - minimálně na dobu tří let
  • lze dohodnout automatickou prolongaci za předpokladu úspěšného vedení

––

Společnost EUROSPA, a.s. realizuje projekt " Operační program zaměstnanost" Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.   

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012309
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_19_097
Projekt: "Vzdělávání zaměstnanců společnosti EUROSPA, a.s.“
Doba realizace projektu: 1. 12. 2019 – 30. 11. 2021

Počet osob zapojených do projektu:(podpořených osob) 48.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v oblastech:

 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Technické a jiné odborné dovednosti
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Jazykové vzdělávání

Projekt je financován z Evropského sociální fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

––

Kontakt:

Eurospa, a.s.
Sadová 8
360 01  Karlovy Vary

Tel: +420 353 433 411
Fax.: +420 353 433 483

E-mail: recepce@hotelvenus.cz
WWW: http://www.eurospa.cz