Eurospa


Přesvědčte se, kdo jsme

Provozujeme lázeňský hotel Venus v Karlových Varech již sedmým rokem a tak jsme stále ve středu dění oblastí lázeňství a cestovního ruchu

Chceme být

Spolehlivý, kreativní obchodní partner pro vaše potřeby v oblasti poradenství hotelových, restauračních i léčebných služeb

Proč využít našich služeb

Současná situace v oblasti lázeňství je náročná jak z hlediska znalosti řízení hotelového a lázeňského provozu,  řada změn v legislativních podmínkách a stabilitě vývoje zdravotnictví vyvolává nejistoty ovlivňující rozvoj kvality a nabídky služeb i investování v tomto oboru. 


Vývoj oboru balneologie a léčení vnitřních chorob (na kterou je zaměřena např. léčba v Karlových Varech) v současné době mění požadavky na rozsah i kvalitu služeb, a díky dokonalejším léčebným postupům a metodám odborného i všeobecného zdravotnictví směřuje od klasické léčebné péče, která zejména po chirurgických zásazích urychlovala následně návrat do aktivního (pracovního) života pacientů, k preventivní léčbě (antistresové pobyty, pohybový aparát, diabetes a redukce nadváhy apod.)

Následkem toho ubývá klasických pacientů, ale přibývá zájemců o léčbu zaměřenou na zlepšení fyzické kondice, psychické zátěže, snížení obezity, wellness programy a programy spojené s kosmetickými zákroky.

Přesto roste poptávka po lázeňských službách a v souvislosti se změnou životního stylu je ochotno stále více lidí investovat do preventivní ochrany a zlepšení svého zdraví.

V současné situaci rozdílných vlastnických struktur, nedostatečné podpory informačních technologií, komplikací v komunikaci a spolupráci se zdravotními pojišťovnami, nestandardní a nedefinovanou kvalitou v technické úrovni objektů a zejména služeb vidíme možnost spolupracovat se zájemci ponikajícími v tomto oboru na poradenské a obchodní bázi.

Stavíme na tradici a dobrém jméně českého lázeňství s využitím jedinečných přírodních zdrojů a zkušeností odborného personálu a genia loci lázeňských míst.


 • provedeme marketingovou studii pro vytypování nejvhodnějších obchodních partnerů
 • provedeme analýzu provozu a zhodnocení metodou swot
 • navrhneme opatření k racionalizaci a zvýšíme ekonomickou výkonnost společnosti
 • navrhneme a nastavíme parametry kvality dle vašich představ a očekávání klientů
 • vyškolíme pracovníky na evropskou úroveň
 • provedeme audit obchodních smluv s vašimi dodavateli
 • navrhneme specializaci objektu a využití jeho silných stránek
 • špičkový servis a kvalita je objektivní podmínkou pro úspěšné provozování hotelových i léčebných služeb

Jsme připraveni splnit vaše očekávání

 • Zvýšit technický standard lázeňského zařízení.
 • Zaměřit pozornost spolupracovníků na vnímání potřeb a plnění očekávání klientů.
 • Pomůžeme vám udržet si stávající a získat nové klienty.

Nabízíme

 • předložíme ucelenou nabídku na řízení Vašeho zařízení formou managament kontraktu
  • odpadne Vám starost o otázky související s legislativními nároky na provoz
  • najdeme, vyškolíme a zapracujeme zaměstnance, budeme trvale pečovat o trénování vedoucích pracovníků i jejich týmů
  • navážeme obchodní smlouvy podporující vytěžování kapacit zařízení
  • fee za managament se vypočítává z tržeb
  • doba kontraktu jevěcí dohody a není omezená účetním, nebo kalendářním obdobím

 

 • zpracujeme návrh smluvních a ekonomických podmínek pro nájem Vašeho zařízení
  • výše nájmu je pevně stanovená a rizika nenaplnění objemů výkonů přebírá naše strana
  • najem je stanoven na dobu určitou - minimálně na dobu tří let
  • lze dohodnout automatickou prolongaci za předpokladu úspěšného vedeníVzdělávací program pro zaměstnance společnosti EUROSPA, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00652

Na projekt Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti EUROSPA, a.s. byla poskytnuta
dotace z Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR (www.esfcr.cz).

O finanční podporu na tento projekt bylo zažádáno 3. 3. 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo MPSV vydáno 9. 11. 2010.

Vlastní realizace vzdělávacího programu: 1. 11. 2010—31. 10. 2012

Hlavní cíle projektu:

Specifickými cíli projektu jsou:

 • rozvoj lidských zdrojů společnosti s využitím inovativních přístupů
 • rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců
 • posílení udržitelnosti pracovních míst

Cílem tohoto projektu je umožnit a zajistit zaměstnancům společnosti další vzdělávání formou
komplexního a inovativního vzdělávacího programu, který rozšíří jejich znalosti, dovednosti a
zvýší jejich adaptabilitu, což posílí i udržitelnost pracovních míst a konkurenceschopnost samotné společnosti.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti EUROSPA, a. s. a zaměstnanci, kteří splňují
podmínku znevýhodněné skupiny nad 50 let, kteří na základě motivačních pohovorů a následného dotazníkového šetření vyjádřili potřebu se dále vzdělávat.

Klíčové aktivity

 • odborné kurzy
 • kurzy soft skills
 • jazykové kurzy
 • kurzy lektorské činnosti


Kontakt:

Eurospa, a.s.
Sadová 8
360 01  Karlovy Vary

Tel: +420 353 433 411
Fax.: +420 353 433 483

E-mail: recepce@hotelvenus.cz
WWW: http://www.eurospa.cz